Nyheter

Årsmøtet i Bøler IF Friidrett


Årsmøtet i friidrettsgruppa ble avholdt den 02.02.2010.
Kontingentene ble justert, det ble vedtatt et sett retningslinjer, og styre ble valgt.

Postet av: Per Inge 06.02.2010

Kontingentene våre er endret.

De nye satsene er som følger:

Aktive over 18 år:    Kr. 800 pr. år
Aktive under 18 år:  Kr. 500 pr. år
Studenter:              Kr. 500 pr. år
Støttemedlemmer:  Kr. 250 pr. år

Årsaken til at det ble besluttet å oppjustere noen kategorier, er at årsmøtet så behovet for å skape mer handlingsrom for friidrettsgruppa til å dekke flere startkontingenter og andre tjenester for de som deltar for oss.

Bøler IF Friidrett har fått et sett retningslinjer, som kan leses her.

Styresammensetningen i Bøler IF Friidrett etter årsmøtets valg er denne:

Leder: Per Inge Østmoen
Sekretær:
Keino Valstad
Kasserer: Arnfinn Skjervold
Sportslig leder: Hermann Bruun
Nettsideansvarlig: Trond Olav Berg
Ansvarlig barnegruppe: Espen Wigaard
Varamedlemmer: Birgit Engelsen og Tore Moe