Informasjon om medlemskap i Bøler IF Friidrett

Innmelding i Bøler IF Friidrett

For å bli medlem i klubbens friidrettsgruppe, må du være medlem i Bøler IF. Det kreves medlemskap også for deltagelse i gruppens barnetrening.

Vi ønsker deg velkommen til Bøler IF Friidrett, og synes det er hyggelig at du vil komme til oss.

Bøler IF har en felles innmeldingsportal: Klikk her

Last ned appen SPOND. Her vil vi kommunisere med våre medlemmer og organisere vår aktivitet.

Medlemskontingenten til Bøler IF og treningsavgiften til Bøler IF Friidrett besluttes på årsmøtene, ordinært i februar, og faktureres via e-post.

For ytterligere informasjon om satser for kontingent og treningsavgift, ytelser fra klubben mv, se siden Kontingenter, refusjoner mv


Utmelding

I henhold til reglementet til Norges Friidrettsforbund skal utmelding skje skriftlig. Dersom utmeldingen har sammenheng med overgang til annen klubb, må den skje innen utgangen av kalenderåret. Utmelding av Bøler IF Friidrett skal skje på e-post til post@bif-friidrett.no.


Overgang til annen klubb

Vi gjengir utdrag av lovene til Norges Friidrettsforbund som gjelder ved overgang til ny klubb. For fullstendige lover og regler vises til Norges Friidrettsforbund:

NFIFs lov

§33.1

Ønsker en aktiv utøver å representere et nytt lag i neste kalenderår, må utøveren sende skriftlig melding om dette på fastsatt skjema til sitt gamle lag og til Norges Friidrettsforbund innen 31. desember.

Særregler for jenter og gutter 11-14 år. Jenter og gutter 11-14 år kan få overgang i sesongen uten å ha gitt melding til gammelt lag innen 31/12 året før. Utøverne kan representere sitt nye lag 30 dager etter at melding er gitt skriftlig til gammelt lag. Den krets hvor flyttingen foregår, eller den som det flyttes til, kan dispensere. Denne ordningen gjelder også for 15-åringer fram til første start i det kalenderåret de fyller 15 år.

§32.1 

En aktiv friidrettsutøver kan være medlem av flere idrettslag, men kan ikke representere mer enn ett lag innen kalenderåret i stevner arrangert av NFIF, dets kretser og lag.

a. Som aktiv utøver regnes enhver som i inneværende eller foregående år har deltatt i approbert konkurranse arrangert av NFIF, dets kretser og lag.

b. Unntatt er utøvere i åpne klasser i mosjonsløp som ikke representerer lag tilsluttet NFIF eller utøvere som bare har deltatt for skole eller militæravdeling iht. § 32.2.

Merknad

"Representasjon" betyr deltagelse i banestevner, stafetter, terrengløp og mosjonsløp der arrangør er medlem av Norges Friidrettsforbund.