Påmelding

Bølerstafetten 2024

Ordinær påmeldingsfrist er søndag 12. mai kl. 2359. Senere påmelding regnes som etteranmelding. Påmeldingsskjema er åpen helt fram til onsdag 15. mai kl. 1700. Etteranmelding også ved startnummerutdelingen 15. mai fra kl. 1700. Lagoppstilling må leveres ved startnummerutdeling eller sendes inn på bif-stafetten@bif-friidrett.no innen kl. 1700 onsdag 15. mai. Excel-ark for lagoppstilling kan lastes ned. For klasse 6-9 år - klikk her. For klasse 10-13 år, 14-16 og 15-19 år - klikk her 

Påmeldingsskjema

Klubb*
Lagnavn*
Klasse*
Kontaktperson*
E-post*
Epost faktura*

Vennligst hak av i feltet før du sender inn for å bekrefte at du ikke er en robot

Påmeldte til nå

Om aldersregler for gutte- og jente- og mix-klassene:

6-9 år: lagets sammenlagte alder må ikke overstige 39 år.
10-13 år: lagets sammenlagte alder må ikke overstige 72 år.
14-16 år: lagets sammenlagte alder må ikke overstige 92 år.
15-19 år: ingen øvre grense for sammenlagt år.

Husk derfor å oppgi fødselsår ved levering av lagoppstilling ved startnummerutdeling! (Alder regnes pr. 31.12.2024). Send gjerne inn forhåndsutfylte lagoppstillinger på e-post for å spare tid ved startnummerutdelingen.

Ved ev. spørsmål: send en mail til bif-stafetten@bif-friidrett.no