Langrenn i Bøler IF

Det var stor aktivitet i skigruppa i Bøler IF fra 1959 og til begynnelsen av 1970-årene. Klubben arrangerte et stort antall langrennskonkurranser, med Kåre Skogset som den store drivkraften, og det deltok mange barn på treningene. Etter hvert fikk skigruppa fram løpere som nådde et brukbart nasjonalt nivå i de aldersbestemte klassene, med Arnfinn Unums 6. plass i junior-NM som et høydepunkt. Fra midten av 1970-tallet dalte rekrutteringen, og etter 1978 var det få utøvere tilbake. På 1980-tallet fikk man et oppsving i aktiviteten for de yngste, og mot slutten av 1980-tallet ble Bøler Ski og Triatlon dannet. Liten tilgang av både aktive og ledere førte til at gruppa etter hvert ble nedlagt, og etter dette har ikke klubben hatt noe skitilbud.

I og med at skigruppa i Bøler IF er nedlagt, og følgelig ikke har egne websider, har vi valgt å legge det historiske stoffet om skigruppa utarbeidet i forbindelse med 50-årsjubileet under "Historikk"-seksjonen til Bøler IF Friidrett. Dette er naturlig, da det var mange utøvere som var aktive i begge grupper. De mest sentrale navnene i skigruppa - som Arnfinn Unum, Bjørn Gundersen og Bjørn-Inge Larsen - var også aktive friidrettsutøvere. Mange av skiløperne deltok på friidrettsgruppas stafettlag på vårparten.

Se menypunktene til venstre for å lese mer!

Skistoffet er utarbeidet av Trond Olav Berg.