Styret 2023

Leder og nettsideredaktør: Per Inge Østmoen

Nestleder og økonomiansvarlig: Arnfinn Skjervold

Sportslig leder: Hermann Bruun

Klubbtøyansvarlig: Wenche Kristiansen

Styremedlem: Erik Oseth

Styremedlem, ungdomsrepresentant: Adrian Sandholtbråten

Vararepresentanter: Per Morten Rennan, Tore Olav Moe